Què és el número de registre HUT?

L'acrònim significa Habitatge d's Turístic i és un número facilitat per l'ajuntament, prèvia paga, per tal d'obtenir la llicència d'ús turístic de l'habitatge.