Què és un contracte d'arres?

Document privat on comprador i venedor formalitzen un ferm compromís de compra i venda a través d'una sèrie de pactes i condicions.

El preu i el termini màxim s'acorden per elevar la compravenda (fet abans notari) al públic. En aquest contracte, el comprador dóna al venedor una quantitat econòmica que sol ser igual al 10% del valor acordat a compte del preu de compravenda. Si qualsevol de les parts incompleixi els acords acordats, hauria d'indemnitzar l'altra.