Què és una condició fiscal?

És una nota marginal que el registrador assenyala cada vegada que l'immoble canvia de propietat, és un avís de pagament.

L'oficina liquidadora es reserva el dret, durant cinc anys, de verificar que el nou propietari ha liquidat impostos, com l'Impost sobre La Transmissió De Béns Immobles (ITP) o l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD), i també si ho ha fet per l'import que consideri "correcte".  Podeu girar una liquidació paral·lela (addicional) si escau, durant aquests cinc anys. Si l'Administració tributària gira una liquidació complementària, la responsabilitat recau en la persona que la va generar.