Què és un càrrec immobiliari?

És un dret real d'un tercer sobre un immoble, els càrrecs més comuns són hipoteques, embargaments, condicions de resolució, finançament i retreure drets o drets d'ús.