Què és ITE?

La Inspecció Tècnica d'Edificis d'Habitatge (ITE) consisteix en un informe d'un tècnic competent, mitjançant una inspecció visual de l'edifici per determinar el seu estat de conservació i seguretat. També guia els propietaris amb possibles millores. En cap cas es pretén detectar defectes ocults.

Un cop obtingut l'informe tècnic, elaborat a través de l'Ite Report Builder, s'haurà de sol·licitant a l'Administració el certificat d'aptitud de l'edifici.