Qui fa el certificat d'habitabilitat d'una casa?

Tècnic autoritzat com enginyer, arquitecte o tècnic especialitzat.