Quina eficàcia té el certificat d'habitabilitat?

Actualment té una validesa de 15 anys.