Per a què va la targeta d'habitabilitat?

Determinar que compleix els requisits mínims per ser habitable i establir el màxim nombre de persones que hi poden viure.