Pot ser sancionat per comercialització, lloguer o venda sense certificat energètic?

Sí, si un propietari vol arrendar o vendre la seva propietat i no disposa del document vigent, podria ser castigat amb una multa d'entre 300 i 6.000 euros, tal com estableix la Llei 8/2013, de 26 de juny, on l'incompliment comporta faltes lleus, greus o molt greus.