Quina eficàcia té la CEE d'un habitatge?

Té una validesa de 10 anys.