Per a què és la CEE en un habitatge?

Per determinar el confort i el consum energètic d'unacasa, tenint en compte les característiques de la construcció, instal·lacions i acabats es pot aconseguir que la casa es mantingui a una temperatura constant i agradable.

El millor segellat ( tancament): millor comoditat, menor consum d'energia i major eficiència.