Què és una nota de registre simple?

És un document emès pel Registre de la Propietat i informa sobre el titular de la finca, descripció de la propietat, ubicació, possibles càrregues, taxes o condicions i limitacions d'ús que puguin tenir.