Quan se'm donarà l'ordre de venda un cop signat?

Quan estiguis donat d'alta en el Registre de la Propietat. La gestió del pagament d'impostos a l'Oficina Liquidant i la presentació en el Registre de la Propietat sol ser tramitada per una societat gestora.