Què és la FIAE?

FiAE és el Full d'Advertència Normalitzat, un document annex al FEIN que explica les clàusules més sensibles del préstec ofert.