Què és fein?

El FEIN és el Full d'Informació Estàndard Europeu, un document personalitzat i vinculant amb tota la informació financera del préstec,condicions particulars i altres que s'han acordat.