Què és fipre?

És la Fitxa d'Informació Precontractual, és un document estandarditzat que enumera les condicions generals de la hipoteca, un "fullet" hipotecari descocitat i no vinculant.