Quant de temps es triga a aprovar una hipoteca?

Sempre ens posem en el mes i mig. Cal tenir en compte que l'objectiu de la nova Llei hipotecària és aconseguir una major transparència de les entitats bancàries,de manera que el procés s'allarga.

El seu gerent realitzarà l'estudi de viabilitat immediatament, però la seva aprovació final pot trigar fins a 2 setmanes. A més, el comprador ha d'anar al notari amb un mínim de 10 dies d'antelació,de manera que el notari expliqui amb detall el que signarà i signarà un document anomenat "llei de transparència".