Què és millor, el tipus d'interès fix o variable?

Depèn dels riscos que vulguis assumir, del període de temps en què vulguis amortitzar, tant si els teus ingressos són constants com variables...

Per exemple, una hipoteca a curt termini és probablement millor a interès variable, mentre que a llarg termini és millor a tipus fix.