Quins impostos he de pagar quan compro un habitatge?

Depèn de si és obra nova o segona transmissió.

OBRA NOVA: IAJD i IAJD (Impost d'Actes Jurídics Documentats).

SEGONA TRANSMISSIÓ: ITP (Impost sobre la Transferència de Béns Immobles).

L'IVA és un impost estatal i té el mateix tipus impositiu en totes les comunitats, mentre que els altres dos depenen de la comunitat i canvien els tipus impositius.