Què fa un agent de béns arrels?

Negociar de manera objectiva i professional per garantir als seus clients venedors i compradors el màxim benefici, estalviant-losproblemes durant l'operació i posteriorment.