Venc la meva casa. Quines són les Despeses d'Habitatge que he de pagar?

Si has decidit vendre la teva casa, segur que el primer en el que has pesat és en el preu (Valora el teu Habitatge) i en el benefici que obtindràs, però també hauràs de tenir en compte que hi ha una sèrie de despeses al teu càrrec, abans i després de la venda.

Vendo mi casa, ¿Cuáles son los Gastos de Vivienda que tengo que pagar?

Avui, et volem donar un cop de mà perquè puguis calcular-los. Continua llegint!

 

Per començar, necessitaràs tenir, en vigor, la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica (CEE) de la casa. Tots dos documents els tramita un arquitecte col·legiat i tenen un cost d'entre 200€ i 300€.

 

Si la teva casa pertany a una comunitat de propietaris, el notari també et demanarà el certificat de la comunitat d'acord estàs al corrent de pagament fins al dia de la signatura. Les administracions de comunitats cobren entre 20 € i 50 € pel certificat.

 

Finalment, hauràs vendre-la lliure de càrregues, és a dir, amb tots els impostos pagats fins al dia de la signatura (IBI, taxa d'escombraries, gual ...) i sense hipoteques ni altres càrregues. Tant si l’hipoteca està vigent com si no, per poder-la cancel·lar al Registre de la Propietat hauràs de tenir en compte la despesa de notari, sobre els 200€, i del Registre, entre els 100€ i 200€. I et caldrà, si està vigent, el certificat de saldo pendent a data de la signatura o el de saldo zero, si està pagada; tots dos cal demanar-los a banc.

 

Després de la venda de la casa, hauràs de liquidar amb l'ajuntament pertinent l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), generalment, es coneix com a plusvàlua municipal. Té a veure amb l'increment de la valor del sòl, és difícil donar una aproximació perquè depèn de cada municipi. Hi ha ajuntaments que ho posen més fàcil per calcular-ho que altres, per exemple, el web de l'ajuntament del Vendrell disposa d'un simulador que et dóna una xifra bastant real.

 

Finalment, hauràs de passar comptes amb Hisenda (IRPF), el pagament es calcula a través dels guanys que hagis obtingut, restant el preu de venda i el de quan la vas comprar (incloent totes les despeses de notari i Registre).

 

  • Fins 6.000€ de benefici – 19% 
  • Entre 6.000€ y 50.000€ – 21%
  • Més de 50.000€ – 23%

 

Espero que aquest resum t’hagi servit per aclarir una mica les idees. Si vols, també et pots descarregar gratis una petita infografia.

 

 

Image

¡Ven a vivir a COMARRUGA!

Image

Un sueño, ¡hecho realidad!

Image

Tranquilidad y PERFECTA UBICACIÓN

Image

Sol, piscina y playa

Image

Igualment, també et deixem una sèrie de preguntes freqüents que poden ser-te d'ajuda.

PREGUNTES FREQÜENTS - DESPESES VENDA HABITATGE PER AL VENEDOR

 

A qui correspon el pagament de l'IBI de l'any que es ven la casa, al comprador o al venedor?

Per llei, al venedor, encara que també es pot prorratejar els dies de propietat de cadascuna de les parts, si ambdues estan d'acord.

 

Què passa si venc per sota del preu pel qual vaig comprar?

En relació a la plusvàlua municipal, des de la Sentència del Tribunal Suprem en el 2018, si el venedor demostra que no ha tingut benefici, està exempt. I al no tenir guanys, tampoc hi haurà de pagar res a Hisenda.

 

L’hipoteca cal cancel·lar-abans de la signatura?

La finca s'ha de transmetre lliure de càrregues, però l’hipoteca es pot cancel·lar el mateix dia de la signatura de la compravenda. Sobretot recorda que també hauràs cancel·lar-la al Registre.

 

Quan caduca una hipoteca ja pagada?

Passats 20 anys més un (21 anys) des de la finalització del termini de pagament fixat en l'escriptura. Aleshores, es diu que està prescrita.

 

Puc no pagar IRPF si utilitzo els guanys per comprar un altre habitatge?

Només en el cas de vendre i comprar la teva residència habitual, si és segona residència, no.

 

A Finques Segarra t'assessorarem i gestionarem tots aquests tràmits perquè no hagis de preocupar-te de res, recorda, som el teu millor aliat i el nostre objectiu és el mateix que el teu: VENDRE EL TEU HABITATGE EN TEMPS RÈCORD I AL PREU MÉS ALT.

 

IMMOBLES DESTACATS

¡Ven a vivir a COMARRUGA!

Image

Un sueño, ¡hecho realidad!

Image

Tranquilidad y PERFECTA UBICACIÓN

Image

Sol, piscina y playa

Image